Pianino si odstěhuji sám, nic na tom není ...


Mnohokrát jsme se setkali s názorem, že někdo nebude dávat pár tisícovek za stěhování pianina, když má vlastní dodávku a kamarády. Pravdou je, že takto se dá odstěhovat byt, kancelář, nebo jiné prostory, kde je pár obyčejných věcí a klasický nábytek. Pokud se ale již někdo pustí svépomocí do stěhování pianina, nebo klavíru, měl by si uvědomit, že za ním jde zodpovědnost. Nejen, že ručí za své kamarády, ale že s váhou, jakou pianino, či klavír má, může poškodit nejen samotný hudební nástroj, ale také majetek dalších lidí.

Za prací kterou děláme, stojí několik stovek odnesených pián. Nelze začít stěhování a být hnedka i profíkem na stěhování pianin, či klavírů. Důležitá je sehranost lidí, co piána nosí. Ve většině případů nosíme pianina, nebo menší klavíry ve dvou lidech, je potřeba si ale uvědomit, že máme praxi a již jsme něco odstěhovali. Svěřte svoje hudební podklady do našich rukou, které už jich spoustu odnosily. My vám nejlépe řekneme, jakým způsobem váš hudební nástroj přestěhovat

Jak tedy pianina, klavíry stěhujeme?


Specializovat se na nošení pián nemůže hned každý, kdo si myslí že má sílu a velké svaly. Ono to chce i zkušenosti a uvědomit si, jak se s daným hudebním nástrojem při stěhování manipuluje, jednoduše řečeno, jak se s ním půjde. Velký důraz klademe na obalení klavíru do fólie, překrytí do silných dek. Příprava je důležitá a u nás jí nepodceňujeme. Každý nástroj si před stěhováním vyzkoušíme a následně jej zabalíme a přepravíme.

Pianino, klavír, piáno, jaký je v tom rozdíl?


Pianino je oproti klavíru mnohem menší, rozdíl je nejen ve velikosti, ale také pořizovací ceně. Pianino se ve většině případů dává ke zdi a je orientované nastojato. Struny jsou zde tedy umístěny svisle. Nejvíce jsou pořizovány do domácností a bytů, kde se učí hrát začátečník, nebo kde je málo místa.


Klavír, neboli křídlo má struny oproti pianinu umístěny vodorovně. Hojně jej můžeme vídat v sálech, divadlech. Pořizují si je ale i lidé do větších rodinných domů. Stojí vždy na třech nohách, které bývají v některých případech zesílené, nebo zdvojené. Obecně platí pravidlo, že čím více je klavír, neboli křídlo delší je i lepší a samozřejmě dražší.


Piáno je všeobecný název jak pro pianino, tak i klavír. Na světě existuje několik druhů těchto hudebních strunných nástrojů. Každý má svoji váhu, rozměr, barvu i tvar. Záleží už jen na vás, jaký z nich si vyberete.


Jak připravit prostory, před samotným stěhováním?


Před každým stěhováním hudebních nástrojů - ať už se jedná o pianino, nebo klavír je potřeba myslet na to, půjde jakou cestou půjde stěhovací tým. Naši pracovníci po kontrole hudebního nástroje projdou i chodby, odstraní kytky, různé botníčky, boty a další nevhodné předměty, které by mohly být překážkou. Pokud se totiž ve dvou nese předmět kolem 300 kg, každá nepatrná drobnost může překážet. S každým zvednutím a položením takto těžkého předmětu se ztrácí síly, které by mohly být potřeba například na vykládce. Nikdy totiž nevíte, jak zaparkujete a jak daleko půjdete. Díky našim zkušenostem umíme předvídat případnou kolizi a proto jsme vždy připraveni.